Unga Teatern | Fascinerande ismer

”Skicklig kappsäcksteater synar fascismens mekanismer” HBL/ Isabella Rothberg 22.1.2020

Fascinerande ismer är en klassrumspjäs för niondeklassister, gymnasier och yrkesinstitut om vad det är som lockar unga människor i extremrörelser.

Kolla vår trailer här: https://vimeo.com/386497564

Två skådespelare kommer till er skola och uppför i ert klassrum en föreställning på trekvart om fascismen,
om våldsamma extremrörelser och det faktum att dessa än en gång har lyft sitt huvud och vädrar morgonluft i Europa anno 2020.
Vad är det som gör att ett visst segment av befolkningen, ofta unga män, dras till dessa våldsbejakande, exkluderande extremrörelser? Varför verkar demokratin som samhällsskick inte kunna erbjuda dem en plattform? Vad föder det hat som briserar i dem?
Dessa frågor vill vi föra en dialog om med unga människor i Finland idag. Föreställningen vi spelar har låg tröskel för dialog och diskussion, skådespelarna spelar nära publiken i ert eget klassrum. Stämningen är intim fast ämnet är eldfängt. Föreställningen är även i högsta grad interaktiv, de studerande deltar i olika delar av föreställningen och en aktiv diskussion förs kring ämnet under pågående föreställning.

Text: ALEX HOLMLUND OCH PAUL OLIN
Regi: PAUL OLIN
På scen: FRANK SKOG OCH KRISTIAN THULESIUS
Grafik: JOHAN ISAKSSON
Publikarbete: HARRIET ABRAHAMSSON
Föreställningen bör spelas i ett klassrum för en skolklass i taget.
Längd: Ca 60 minuter (beror till en del på den diskussion som förs med publiken under föreställningen).

Vi har förlängt vår turnéperiod och det är ännu möjligt att beställa föreställningen till skolan i augusti och början av september 2020.

Pris: 450 €, för ytterligare föreställning under samma dag i samma skola 300 €.


Bokningar och mera information: Unga Teatern, 09-86208200 (vardagar kl. 10-16) eller info@ungateatern.fi. Till föreställningen hör också ett publikmaterial.
För närmare information kolla https://www.ungapublik.com eller kontakta harriet.abrahamsson@ungateatern.fi. Studiematerialet är kostnadsfritt.