VIT

Publikarbete för turnéföreställningen Vit

Vi på Unga Teatern vill erbjuda barn och pedagoger som ser teaterföreställningen VIT möjlighet att bearbeta pjäsens innehåll, tema och formspråk.

Materialet består av lekfulla övningar där barnen får träda in i färgernas värld. Ni hittar också drama och diskussionsövningar som ger barnen möjlighet att bearbeta orättvisor och konflikter, vilket bidrar till att utveckla barnens emotionella kompetens. Genom dramaövningar utvecklas barnens sätt att kommunicera och hantera sociala situationer. Att diskutera moralfrågor och normer ger sociala färdigheter och utvecklar empati, vilket främjar socioemotionell hälsa i daghem och skola. Övningarna tränar även konstnärliga och finmotoriska färdigheter.

Efterarbetet blir en möjlighet till att själv få leka och lära om föreställningen med alla sinnen. Vi vill uppmuntra er att fritt använda er av de övningar som passar er bäst.

Materialet (pdf) kan laddas ner här

Vill ni ha hjälp med hur övningarna görs kan ni gärna kontakta teaterpedagog Harriet Abrahamsson harriet.abrahamsson@ungateatern.fi.