Omskakas

Scenkonstnärliga metoder i språkundervisningen

Omskakas-boken är en handbok för språklärare, vars övningar baserar sig på ett dramaorienterat sätt att arbeta under funktionella lektioner. Unga Teatern erbjuder språklärare en introduktion i hur övningarna i boken kan tillämpas i undervisningen.

“Omskakande språkinlärning innehåller tydliga och mångsidiga övningar som stöd för undervisningen. Boken ger dessutom motivering till att använda scenkonstnärliga metoder i språkundervisningen. Bokens övningar kan bra användas också för undervisning av andra språk än finska och svenska.”

Omskakas — omskakande språkinlärning fick sin början som ett projekt av Teaterföreningen Reprum rf inom Svenska kulturfondens treåriga program Hallå! under 2018–2021.

Download Omskakas 2021 pdf