Natur­verkstäder

Naturpedagogik med teatermetoder

Genom att lära sig i naturen och om naturen, lär vi oss viktiga färdigheter. Vi kombinerar naturpedagogik med teatermetoder och sporrar till en hållbar livsstil nu och i framtiden.

För de minsta

Kom på Naturpromenad i Skogsträdgården. Vi planterar och lär oss om humlor.
I den här verkstaden för de minsta får du bekanta dig med skogsträdgården bakom teatern. Vi hittar traktens största insekthotell, leker insekter och sår frön och plantor. Vi besöker ett insektspa och ser om insekterna är törstiga.

Verkstaden genomförs utomhus med trygga avstånd.
Tag med dig en egen vattenflaska och lämplig klädsel.

Målgrupp: Daghem, förskolor och år 1 & 2

Naturverkstäder för skolor

Verkstäderna förverkligas säkert och skräddarsys enligt behov. De kan genomföras både i skolorna eller på distans.

Lär dig göra en maskkompost. Ingrid visar dig hur.

Gör en grävfri örtbädd med Unga Teaterns clowner.

Bygg på en videkoja och lär dig om vidskepelse av Hjördis.

Lär dig om jordhälsa och svamparnas mystiska värld.

 

I vår evighetskalender kan du följa naturens gång med hänsyn till alla varelser som bor här. Kalendern kan också beställas till ert klassrum.

Virtuella verkstäder

Vill du göra en naturverkstad på Lillklobb eller en virtuell verkstad? Ta kontakt med vår teaterpedagog Harriet Abrahamsson harriet.abrahamsson@ungateatern.fi.