Kulturspaning

Kulturspaning är en del av småbarnspedagogiken och förverkligas av Esbo stad i samarbete med kulturaktörer. Professionella konst- och kulturaktörer besöker daghemmen med föreställningar eller leder verkstäder speciellt utformade för barn. Här presenteras Unga Teaterns verkstäder inom kulturspaningen 2021.

Naturkalenderverkstäder utomhus

Vi erbjuder kreativa teaterverkstäder i utomhusmiljö för daghemsbarn och en tillhörande fortbildningsverkstad för pedagogerna. Fortbildningsverkstaden ger pedaogogerna teori och verktyg till att arbeta med drama och inkludera teatermetoder i sin vardag. Verkstäderna genomförs på daghemmen. Pedagogverkstaden kan även genomföras virtuellt.

Verkstäderna är knutna till vår Naturkalender. En väggkalender med vilken man lär sig om naturens gång genom estetiska övningar och teaterlek.

1. Fåglar, insekter och andra varelser

En verkstad som kan genomföras utomhus under det kallare halvåret då den lyfter fram hur fåglar och insekter håller värmen och vad som händer i deras kroppar om vintern.

2. Bygg en tipi för en fe

Vi börjar med vi rim, ramsor och rörelselek som övergår till karaktärsarbete. Alla skapar en egen fé eller blir ett troll. I verkstaden går vi på féjakt och avslutar med att bygga och dekorera en hydda för en fé.

På pedagogspaningen går vi igenom barnspaningens uppbyggnad, ordningsföljd och dramaturgi. Det här öppnar upp de använda teatermetoderna och underlättar för pedagogerna att själva använda sig av övningarna.

Kontakt Unga Teatrens publikarbetare Harriet Abrahamsson
harriet.abrahamsson@ungateatern.fi