Personal

Meri Anna Hulkkonen

Konstnärlig ledare

Anki Hellberg-Sågfors

Administrativ ledare, producent

Carola Blom

Teatersekreterare, information & biljettförsäljning

Camilla Hägglund

Administrativ- & ekonomiassistent

Anders Sundström

Scenmästare

Jannike Store

Teatertekniker

Jukka Hannukainen

Ljud- & ljusdesigner

Lia Lindström

Rekvisitör & teatervärd

Jonna Helin

Sömmerska

Harriet Abrahamsson

Publikarbetare

Stella Laine

Skådespelare

Kristian Thulesius

Skådespelare

Frank Skog

Skådespelare

Skolteaterföreningen r.f. styrelse 2021-2022

Martina Harms-Aalto (ordförande)
Thomas Backlund (viceordförande)
Anders Derefalk
Anna Simberg
Daniela Ikäheimo (Esbo stads representant)
John Liljelund (Esbo stads representant)
Jukka Hannukainen (representant för den övriga personalen)
Kristian Thulesius (representant för den konstnärliga personalen)

Camilla Hägglund (styrelsens sekreterare)