Unga Teatern | TEATER I NATUREN – sommarläger 10-14.8.2020

TEATER I NATUREN – UNGA TEATERNS SOMMARLÄGER 10-14.8.2020

Unga Teaterns sommarläger för barn i åldern 7-12 år ordnas denna gång i augusti, veckan innan skolstart. Lägertemat är ”teater i naturen” och vi är ute så mycket som möjligt i den fina trädgården på Lillklobb. Teaterdelen av programmet leds av skådespelare Åsa Nybo.

Tidpunkt: måndag 10.8 – fredag 14.8.2020. Ledarna är på plats kl. 8.30-16.30 varje dag. Plats: Unga Teatern (Lillklobb), Klobbskogsvägen 9, 02630 Esbo.

Vi har ledd verksamhet i grupp dagligen kl. 9.00-15.30 och den sista timmen på eftermiddagen har vi fri lek och samvaro. Varm lunch och ett mellanmål serveras varje dag.

Lägeravgiften är 85 € och faktureras i början av augusti. I avgiften ingår programmet, pysselmaterial, måltiderna och försäkring under lägertiden.

Frågor och anmälningar riktas till teatersekreterare Carola Blom på info@ungateatern.fi.

Vänligen meddela oss följande uppgifter i samband med anmälan:
1. Barnets namn och födelsetid
2. Målsmans namn + kontaktuppgifter (tfn, hemadress och epost)
3. Specialdieter, allergier
4. Får barnet bli fotograferat och intervjuat under lägret till press
och för sociala medier?
5. Övrigt som det är bra för oss att veta om.

Sista anmälningsdagen är den 15.7.2020. Begränsat antal platser (max 12 barn). Anmälningar tas emot i den ordning de kommer. Anmälan är bindande.