Unga Teatern | Ung Dramatik

UNG DRAMATIK

Ung Dramatik skapar mötesplatser för barn och teaterkonstnärer. Barn får möjlighet att jobba med professionella teaterarbetare och lära sig om att skapa teater och om att skriva dramatik. Vi åker ut till t.ex. skolor, eftisar och flyktingförlänggningar. Upp till 800 barn och unga kan delta i processerna. Ung Dramatik är ett nationellt projekt som skapar minst 7-9 nyskrivna barn- och ungdomspjäser där innehållet kommer ur de ungas erfarenheter.
Devising omfattar kollaborativa metoder där barn och unga fungerar som referensgrupp i arbetsprocessen och bidrar till skapandet av material till teatertexten. Barnen får möjlighet att lära sig om att jobba med teater och får vara medskapare i skrivprocessen. Ung Dramatik samarbetar också med olika teatrar för att göra barnens röster hörda på våra teaterscener. Ung Dramatik stöds av Svenska kulturfondens strategiska projekt inom specialprogrammet för teaterkonst.
Vi har en styrgrupp som stöder och vakar över vårt arbete.

Styrgruppen består av:
• Veronica Hertzberg, ordförande för Unga Teatern
• Nina Gran, specialplanerare, Helsingfors kulturcentral
• Anne Sandström, verksamhetsledare, Föreningen för Drama och Teater Dot r.f.
• Milja Sarkola, dramatiker och regissör
• Laila Andersson, rektor, Mattlidens skola
• Paul Olin, konstnärlig ledare, Unga Teatern
• Vibeke Löfgrén, administrativ ledare, Unga Teatern

Projektpersonal:
• Harriet Abrahamsson, projektledare
• Anki Hellberg-Sågfors, projektproducent

Ung Dramatiks slutseminarium hölls i teater Viirus utrymmen på Busholmen i Helsingfors fredagen den 9.2.2018. Se videon från seminariet genom att klicka på länken: 

https://www.youtube.com/embed/by-yTQoDvvY