Unga Teatern | Lillklobb

I huvudbyggnaden verkar Unga Teaterns, Totem Teaterns och dansteatern Glims & Gloms kansli

Lillklobb

Lillklobb är en av Esbos äldsta som helhet bevarade lantbrukslägenheter. Dess ägoförhållande kan spåras till medlet av 1500-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1870-talet och byggd i nyrenässansstil. Till gården hörde flera torp samt torv – och betesmarker.  År 1979 hämtades den sista mjölken från Lillklobbs ladugård och år 1982 började ladugården omvandlas till teater.

På gång på Lillklobb 

 

 

I klippet tar skådespelaren Sue Lemström oss på en rundtur 1984 i den blivande teaterbyggnaden. Och 1985 stod teatern redo.

 

 

Trädgårdsprojekt på Lillklobb

Sedan 2016 har ett unikt pilotprojekt startat. Lilllklobbs permakultur i samarbete med Esbo stad. Joshua Finch startar en ny era för Lillklobb som trädgård, planerad och driven med de nyaste metoderna för naturenlig och bestående odling. Med det nya andelsjordbrukskonceptet (Community Supported Agriculture CSA) återknyter Lillklobb kontakten till sina rötter. Under höst- och vintermånaderna i framtiden kommer trädgården att producera över 20 arter grönsaker och örter. Mera om projektet